Osobnosti astrológie od A - I.

dátum: 13.07.2005

Osobnosti astrológie: Adamsová, Addey, Adeland, Adler, Agatharchides, Agrippa, Albohati Alchait, Albohazen Haty a Albubater Alkasan. Veštecké ošetrenie dotyčných astrológov.

Napriek tomu, že mám málo času, dostal som sa k prieskumu astrologických veličín so snahou preniknúť do astrológie intenzívnejšie a vytvoriť pre túto dôležitú oblasť duchovného rastu dôležitejšiu úlohu ako doteraz.

Adamsová spájala astrológiu s astrologickými značkami a robila veštecké výkony cez choré oči.

Addey spájal matematiku s astrológiou. Skorej sa snažil v matematike inšpirovať astrológiou, ale čiastočne zavádzal do astrológie matematiku, čo ju vlastne robilo silnejšou. Chorobnosť mozočku.

Adeland sa usiloval spojiť tajnú službu a aj veštecké schopnosti. Tak isto mal nakreslenú mriežku s uhlopriečkami, do ktorej zapisoval magické znaky a ovplyvňoval ľudí a budúcnosť.

Adler sa venoval špeciálnej technike prieniku do neurónov. Uplatňoval techniku postavičky, z ktorej vyšla ďalšia postavička. Vnímal veštecké pochody v neurónoch.

Agatharchides sa venoval viacej astronómii v kozmickom priestore a skúmal vzťahy Zeme a kozmických telies. Astrológii sa venoval okrajovo.

Agrippa a skôr venoval magickému nabíjaniu a ritualizovaniu látok, ktoré používal na liečebné účinky.

Albohati Alchait sa usiloval v prvom rade vplývať na správanie ľudí. Mal drevenú konštrukciu, na ktorej mal magicky zavesené kamene so znakmi. Vytváral také magické kombinácie, aby to pôsobilo na ľudí, zvieratá a prírodu.

Albohazen Haty sa venoval vnútornej astrológii, ale aj astrológii v aurickom obale. Skúmal väzby na zoskupenie neurónov a zdravotný stav.

Albubater Alkasan používal šachovnicu a biele a čierne kamene. Tak isto používal figúrky rôzneho druhu. Cez šachy sa snažil pôsobiť na ľudí a ich správanie. Teda nehral šach, ale veštecky skúmal, čo chcú ľudia robiť a ako im to umožniť alebo zabrániť.

Tento počiatočný výskum naznačuje, že treba navzájom spojiť tri oblasti ľudskej aktivity a to astrológiu ľudského vnútra, astronómiu kozmu okolo nás a magické vedomie šamanov, ktorí dokázali aktívne pôsobiť na ľudí a okolité prejavy prírody.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Poradne > Astrológia - poradňa > Osobnosti astrológie od A - I.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo