Ako pracuje Saša Pueblo

dátum: 04.01.2004

1. Základný dotazník DC1, ktorý si nájdete pod Poradňami si vyplníte. Na základe vyplnených údajov sa Saša Pueblo na vás na diaľku bioenergetický napojí a bude sa cítiť ako keby bol vami.

2. Zdravotný dotazník DC2 sa vypĺňa aj v prípade diagnostikovania vašej psychiky, pretože príčinou psychických problémov môže byť aj poškodené fyzické zdravie. Dotazník slúži na niekoľko účelov. Prvým účelom je, aby sa človek intenzívnejšie zamyslel nad svojím zdravím a jeho vplyvom na psychický stav. Saša Pueblo si dotazník pozorne prečíta a pokúsi sa zostaviť logickú anamnézu vášho zdravotného stavu a možného vplyvu na vašu psychiku. Keď má Saša Pueblo určité nejasnosti, tak si vyžiada spravidla dodatočné informácie k danému zdravotnému problému.

3. Základný dotazník DC1 a zdravotný dotazník DC2 vytvárajú klasický medicínsky obraz o vašom zdraví. K tomu Saša Pueblo vypracuje veštecký pohľad na váš zdravotný stav. Pri diagnostikovaní vašej osoby na diaľku sa Saša Pueblo odosobní a presunie sa cez bioenergetické polia do vášho fyzického tela. Zároveň sa začne cítiť tak, ako keby sa stal vami samotnými. Na začiatok zisťuje bioenergetické pomery vašich orgánov a systémov v tele, teda či je v daných orgánoch dostatočná alebo nedostatočná činnosť nervových zakončení. Zároveň vníma, či vo vašich organoch je disharmonický alebo chorobný stav. Takto prejde všetky orgány a systémy vášho tela. Keď sú určité nejasnosti ohľadom zdravotného stavu vašich orgánov, tak používa aj iné porovnávacie techniky, pri ktorých sa napája na chorľavejších ľudí a posudzuje, či váš stav je lepší alebo horší. Na základe tohto vešteckého výkonu vzniká zoznam zdravotného stavu. Na základe týchto zistení vám Saša Pueblo vypracuje možný zoznam alternatívnych foriem doplnkovej liečby vašich zdravotných problémov. Spravidla sa klasické medicínske vyšetrenie a liečba doplní o ďalšie možné osobné liečebné aktivity.

4. Psychologický dotazník PDX1 slúži na lepšie spoznanie a zamyslenie sa nad sebou. Druhou funkciou je snaha spraviť si lepší základný obraz o vašej osobe, teda snaha spraviť následne kvalitnejší veštecký profil vašej osoby. V psychologickom dotazníku sa v prvom rade zisťuje psychická zrelosť a vyváženosť vašej osoby

5. Psychiatrický dotazník PPD1 môžete využiť na zamyslenie sa nad stavom vašej psychiky a pousilovať sa dostať pod kontrolu vaše prípadné čudné a neštandardné prejavy. Druhý potenciál psychiatrického dotazníka je vytvoriť okruh neštandardného správania a začať sa týmito odchýlkami vo vašom správaní zaoberať. Snahou je, aby ste si svoje vlastné neštandardné prejavy uvedomili a začali s ich postupným ovládnutím. Následne vám Saša Pueblo vypracuje veštecký profil vášho podvedomia a nevedomia. Potom Saša Pueblo vypracuje možný zoznam vhodných psychoterapií.

6. Partnerský dotazník DC5 má za cieľ hlbšie sa zamyslieť nad partnerským vzťahom a odhaliť okruh otázok, ktoré vytvárajú konfliktnosť vo vašom vzťahu. Následne vám Saša Pueblo vypracuje veštecký profil vás aj vášho partnera.

7. Sexuálny dotazník DCSX vám pomôže zamyslieť sa nad vlastnou alebo partnerovou sexualitou. Na druhej strane dotazník vytypuje okruh sexuálnych problémov. Následne Saša Pueblo vypracuje veštecký profil vášho a aj partnerovho sexuálneho podvedomia.

8. Po zdodnotení vašho fyzického a psychickéko zdravia vám Saša Pueblo vypracuje zoznam možných psychických terapií. V tomto prípade pôjde o terapiu na základe astrologického profilu. Saša Pueblo sa bioenergeticky spojí s neurónmi vášho tela a k tomu pridá techniku veštenia z prírodných javov ako sú napríklad hviezdy. Takéto spojenie dovoľuje nahliadnuť do možných a ovplyvniteľných udalostí v budúcnosti vašej osoby.

9. V tejto poradni si ďalej postupne nájdete praktické návody, ako tu uvedené techniky robiť dokonalejšie a efektívnejšie, prípadne tu nájdete úplne nové postupy. Odporúčam vám pravidelne sledovať nové príspevky.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Poradne > Astrológia - poradňa > Ako pracuje Saša Pueblo

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo