Artterapia - poradňa
Všeobecné praktické rady, ako sa liečiť pomocou vlastného umeleckého prejavu všetkého druhu. Ide o prejavenie vnútorných pocitov nielen v písomnej podobe, ale aj v podobe určitej čmáranice, určitej jednoduchej kresby, hovoreného slova, spievaného slova, mimikou tváre, gestikuláciou rúk, pohybom tela a inak. Ide o vyjadrenie vnútorných pocitov a potom hľadanie určitých terapeutických postupov na ovládnutie nekontrolovateľných reakcií.

Adaptácia na niečo iné
Pre určitú sociálnu skupinu. Pre určitých ľudí. Pre seba. Adaptácia ako úplné prerobenie. Adaptácia ako inšpirácia. Adaptácia v čase. Adaptácia na niekoho. Adaptácia pre určitého diváka. Adaptácia pre terapeutické účely.

La prima ezoterika absoluta
Dosiahnuť absolútnosť v ezoterike. Vzor z najgeniálnejších osobností ľudstva. Schopnosť vnímať ezoteriku ako krásu. Ezoterická duša je krásna. Ezoterická krása pre seba a ezoterická krása pre ľudí.

Akčná terapia
Umenie ako terapeutický prvok. Koncentrácia, nakresliť to, čo cítite. Akčne, bez váhania. Neskôr dotvoriť a vysvetliť. Uvážlivosť a postupnosť.

Liečim svoje orgány obrázkami
Naučíme sa liečiť choré oblasti vo svojom organizme pomocou vhodne vybratých obrázkov.

Ako pracuje Saša Pueblo
1. Základný dotazník DC1, ktorý si nájdete pod Poradňami si vyplníte. Na základe vyplnených údajov sa Saša Pueblo na vás na diaľku bioenergetický napojí a bude sa cítiť ako keby bol ...


Meditacia.sk > Poradne > Artterapia - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo